29 september 2022

Dit zijn de heidag-projecten waar we aan werken (en waarover je mee kunt denken)

Tijdens de NVMT-heidag van vrijdag 10 juni dit jaar werkten we samen aan drie projecten, onderwerpen waarvoor we al kozen tijdens de eerdere heidag en vanuit onze missie en visie.

Fresh Forward, een creatief adviesbureau dat zich bezighoudt met visie- en strategie ontwikkelingen van organisaties en merken, begeleidde ons. Graag vertellen we je over de vervolgstappen van deze heidag.

De drie projecten

1. Het merk Manuele Therapie. De Manuele Therapie is in beweging! We zijn al lang niet meer de therapeuten die alleen maar manipuleren. We zijn dé specialisten op het gebied van hele complexe én wervelkolom gerelateerde klachten van het bewegingsapparaat. Klinisch redeneren - waarbij we zowel de biomedische als psychosociale factoren meewegen - (zie ons laatste congres link) en onze brede kennis over pijnmechanismen zijn ons Unique Selling Point. 

De vraagstelling is: Op welke manier kunnen wij de verschillende doelgroepen: consumenten, verwijzers, samenwerkingspartners en overheid, bereiken om deze aanvullende inzichten in de manuele therapie te profileren?

2. Het kennislab. De klinische expertise van de ervaren manueeltherapeut is van net zo’n groot belang als de beschikbare wetenschappelijke kennis voor ons handelen. Hoe kun je de vakinhoudelijke avonden zo inrichten dat de klinische expertise en wetenschappelijke kennis over het gekozen onderwerp allebei goed aan bod komen? Manueeltherapeuten met veel kennis over de wetenschappelijke onderbouwing en manueeltherapeuten met veel klinische expertise bepalen namelijk samen het evidence based handelen.

De vraagstelling is: Hoe kunnen we evidence based handelen verbeteren en borgen in regionale vakinhoudelijke avonden?

3. Het vliegwiel
De NVMT initieerde een aantal jaar geleden, samen met de NVOF, NVFS en de NFP en de VU, het MSG Science Netwerk - Home (msg-sciencenetwerk.nl). Praktijkvraagstukken worden wetenschappelijk onderzocht en praktijken leveren data aan ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het zou mooi zijn als we hier ook studenten manuele therapie bij kunnen betrekken. Zij werken namelijk in de praktijk en zij zullen voor hun afstuderen een stukje wetenschappelijk onderzoek doen.

De vraagstelling is: Op welke manier kunnen we studenten, in samenwerking met de Hogescholen, betrekken? Zodat studenten via praktijken onderzoeksvragen krijgen voor hun thesis of studenten kunnen participeren in een onderzoek van het MSG Science Netwerk, om zo een deelvraag te kunnen formuleren voor hun thesis.

Dit is wat we gaan doen!
Op dit moment worden er drie projectgroepen gevormd vanuit de young professionals, regioambassadeurs en via externe hulp. Deze projectgroepen zullen het komende jaar vorm geven aan de drie projecten.

Ben je geïnspireerd, heb je een opmerking of idee? We willen het graag weten. Stuur een mail aan Marianne de Roon, [email protected].