23 maart 2023

Sfeermakers besturen samen

Dit jaar nemen Nathan Hutting en Marianne de Roon afscheid als bestuurslid van de NVMT. Dat betekent dat er twee vacatures zijn, met een functieprofiel. Maar het is, naast dat profiel, natuurlijk ook goed om te weten hoe het nou echt is om NVMT-bestuurder te zijn.

Dat vertellen Marianne en Nathan in dit artikel. Met aandacht voor humor, het team, een familie van zes, het vak en meningen die je soms bij moet stellen.

Allereerst: communicatie
Nathan: ‘Door haar functie, communicatie, heeft Marianne te maken met alle portefeuillehouders. Marianne staat tussen ons in om steeds aandacht te vragen voor het communicatiedeel.’ Marianne: ‘Ik wil laten zien wat de NVMT allemaal doet. Daar schieten we soms nog wel tekort en dan krijg ik opmerkingen: ‘Ik ben lid, maar wat doet de NVMT voor mij?’ Ik vraag mijn collega’s wat ze communiceren en hoe het in de toekomst beter kan.’

Hoe kunnen de andere bestuursleden bijdragen aan die communicatie?
Marianne: ‘Zij vertellen wat ze willen communiceren. Sommige mensen zitten erg op de inhoud en minder op het uitdragen van bijvoorbeeld projectresultaten. Je hebt een bestuurslid communicatie nodig om het op een goede manier naar buiten te brengen. Wij hebben er natuurlijk niet voor gestudeerd. Dus je signaleert wat er speelt en dat doe je samen met iemand die verstand van communicatie heeft.’
Nathan: ‘We doen heel veel, maar het is niet altijd zichtbaar. Dat is voor ons allemaal wel een punt van aandacht. Zelf heb ik nog steeds op mijn lijstje staan om een pagina te maken over IFOMPT.’  

Hoe kijk jij terug op jouw rol in het bestuur, Nathan?
Nathan: ‘Eén van de leuke dingen aan het besturen van de NVMT is dat je met belangrijke dingen bezig bent voor de beroepsgroep. We hebben daar gezamenlijk invloed op. Je bent er niet alleen voor je portefeuille. Mijn eigen visie en ideeën zijn vaak breder dan alleen de manuele therapie. Voor mij zijn er echt wel wat dingen veranderd. Ik heb een eigen mening, maar kan die mening ook terzijde schuiven als ik overtuigd ben van anderen. Dus er zijn zaken waar ik anders over ben gaan denken en zaken waar ik positief kritisch in blijf staan. Dat is leuk aan het bestuur: aan de ene kant ben je kritisch en andere kant stel je je mening bij. Dat leer je gaandeweg. En het is prettig om zo samen te werken. Ik hoop dat onze opvolgers ook die flexibiliteit ontwikkelen.’

Marianne: ‘Ik vind dat je goed kunt argumenteren en het feitelijk kunt houden. Je kunt argumenten goed uit de emotie trekken. Terug naar de basis: waar gaat het allemaal om? Dat kunnen we als bestuur goed: elkaar stimuleren en afremmen.’ Nathan: ‘Besturen doe je samen’.

Kandidaten moeten het leuk vinden om aan het vak bij te dragen. En om het samen te doen. Op een leuke manier, dat hoort bij de NVMT. Nathan: ‘Daarom is het ook belangrijk we elkaar meer in het echt zien. Nu vergaderen we, sinds de coronacrisis, veel online, dat is echt wel een andere dynamiek.’ Marianne: ‘Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ervoor dat we elkaar vaker live ontmoeten en dat hoeft niet altijd tijdens een vergadering. Ik merk dat ik veel creatiever word als je live bij elkaar bent.’

En wat is jouw rol, Marianne?
Marianne: ‘Ik let op het menselijke deel binnen het bestuur. Hoe is de onderlinge verhouding, gaat het nog goed? We hebben geen wrijvingen, maar ik zag het wel altijd als taak om het in de gaten te houden. Dan zeg ik: ‘misschien moet je die nog eens bellen. Want die ene opmerking viel misschien niet zo goed.’ Nathan: ‘Ja, want het persoonlijke is ook belangrijk.’

Nathan: ‘Naast je rol als bestuurder heb je de ruimte om op basis van je eigen sterke punten een bijdrage leveren aan het bestuur.  Iedereen brengt iets mee en daar is alle ruimte voor. Je hebt alle ruimte voor je eigen bijdrage.’ Marianne: ‘En onze gezamenlijke passie is het vak. Daar wil je iets voor betekenen.’

Wat is jouw opdracht aan je opvolger, Marianne?
Marianne: ‘Mag het maar één zijn? Oh, twee mag ook. Ik wil dat het bestuur en het kader net iets steviger naast elkaar komen te staan. Het kader, dat zijn de young professionals en regioambassadeurs. Die hebben een belangrijke rol en dat moet zo blijven. Daarnaast zou ik willen dat we het Merk Manuele Therapie duidelijk presenteren. Soms zijn we wat wollig. Zo van: we doen dit en dat doen we trouwens ook. Je moet keuzes durven maken om uiteindelijk je positie niet te verliezen. Ik hoop dat mijn opvolger daar genoeg durf voor heeft, en kennis.’

En Nathan?
Nathan: ‘Ik heb drie aandachtsgebieden in mijn portefeuille: innovatie, wetenschap en IFOMPT. Daar waar het gaat om wetenschap hebben we het wetenschappelijk fonds en dat kunnen we nog beter uitdragen: kijk mee want het is ongoing business. En ik wil onderzoeken hoe we onszelf meer kunnen koppelen aan wetenschappelijke ontwikkelingen. Samen met andere beroepsverenigingen of onderzoeksinstituten. Kunnen we bijvoorbeeld een grotere rol spelen bij het aanvragen van subsidies? Kunnen we het vak inhoudelijk nog vernieuwen? En IFOMPT. Een internationale organisatie heeft dynamiek en dat lijkt me ook heel leuk om te ervaren en om er je eigen draait aan te geven. Er is veel ruimte voor internationale samenwerking en mijn opvolger kan dat vormgeven.’

Hoe beschrijf je het NVMT-bestuur in een korte zin, Nathan?
Nathan: ‘De sfeermakers gaan natuurlijk weg... Maar zonder gekheid: de NVMT is de grootste beroepsinhoudelijke vereniging. We werken aan serieuze zaken. Ik vind dat we daar als bestuur de afgelopen jaren een goede invulling aan gegeven hebben. Het is ook leuk om te doen, met een leuk team, met humor. De materie én de mensen geven energie.’

En in een korte zin?
Nathan: ‘Het bestuur is een leuk team, het gaat om de materie en om de mensen.’

Marianne?
Marianne: ‘Ik vind het bestuur een soort familie, zes verschillende mensen met een stukje zelfde DNA, waarin dezelfde bevlogenheid zit: de manuele therapie. De zes verschillende karakters werken heel goed samen. Misschien vanwege de passie, misschien omdat we zo verschillend zijn.’

Alle informatie over de vacatures vind je hier op de website.

Interview Babette Langbroek