marianne-foto.jpg
25 mei 2023

Negen jaar Communicatie en PR

Deze maand neemt Marianne de Roon de blog over. Marianne is in het bestuur al negen jaar verantwoordelijk voor PR & Communicatie. En vlak voordat ze afscheid neemt als bestuurslid schrijft ze over deze ‘mooie portefeuille’.

'Vorige maand heb ik deelgenomen aan de laatste heidag, deze maand de laatste bestuursvergadering en komende maand de laatste ALV als bestuurslid. Een bestuur waarin ik negen jaar de portefeuille PR & Communicatie heb mogen doen. Een mooie en uitdagende portefeuille, naar mijn idee. In deze bestuursfunctie heb je bemoeienis met alle andere portefeuilles en breng je de verbinding tussen de portefeuilles, ook om daarmee uiteindelijk vorm te geven aan het (meer)jarenplan. Het uitdagende zit hem wat mij betreft in de manier waarop je alle  activiteiten op een goede manier communiceert naar leden en stakeholders: onze achterban.

Tijdens de heidag zochten we door middel van zelfreflectie naar een antwoord op de vraag ‘Wat kan er beter?’ en kwam de externe communicatie naar voren. De afgelopen jaren waren er zeker onderwerpen binnen de NVMT waarover de meningen verschilden, waarin wij ook als bestuur zo goed mogelijk onze ‘voors en tegens’ hebben gedeeld. Het kwam ook regelmatig voor dat onze woorden niet geïnterpreteerd werden door de lezer zoals wij ze bedoeld hadden. Wat kunnen we nog verbeteren in onze communicatie?

Communicatie bestaat uit drie elementen: woorden, intonatie en lichaamstaal, woorden hebben het kleinste aandeel in de verdeling. Albert Mehrabian (emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië) beweert zelfs 7% woorden, 38% intonatie en 55% lichaamstaal. Als bestuur communiceren we vooral via het geschreven woord. Als we de kans willen vergroten dat onze woorden ook geïnterpreteerd worden zoals we ze bedoelen, dan vraagt dat om een andere manier van communiceren, waarin intonatie en lichaamstaal ook een rol moeten krijgen.

Gelukkig stond er afgelopen jaren een sterk kader van enthousiaste (jonge) mensen op, die als Ambassadeur en Young Professional het bestuur al regelmatig voeden met ideeën. Een leuke opdracht voor mijn opvolger om verder vorm te geven….!'

Tijdens de ALV op dinsdag 13 juni neemt Marianne afscheid als NVMT-bestuurslid. Alle leden zijn natuurlijk van harte welkom voor de ALV. Aanmelden kan via deze link.