nvmt-7-1500x853.jpg
26 juni 2023

Minisymposium. Chronische pijn: prikkelend genoeg voor de Manuele Therapie?!

In november organiseren we een mini-symposium. Tijdens dat mini-symposium gaan we in op patient-values en wat daar wetenschappelijk over bekend is.

Het mini-symposium

In de dagelijkse praktijk zien we als manueeltherapeut veel patiënten met aspecifieke musculoskeletale pijn. Bij een deel hiervan gaat de acute, ‘incidentele’ pijn, langzaam over in pijn met een meer chronisch karakter. Deze patiëntengroep heeft vaak een positieve ervaring met manuele therapie en komt bij je met specifieke verwachtingen. Maar kunnen of willen we nog wel aan deze verwachtingen voldoen? Want bij het meer chronisch worden van de pijn past immers een andere aanpak. Wat is hierbij de rol van de manueeltherapeut, wanneer en met wie vraagt dit samenwerking en wat is hierover bekend in recent wetenschappelijk onderzoek?

Verwachtingen van patiënten komen tot stand door eerder opgedane ervaringen met manuele therapie en hun eigen onderliggende waarden, ‘patient-values’. Het afstemmen op deze patiëntwaarden, managen van verwachtingen en samen komen tot een behandelplan behoort tot de dagelijkse uitdagingen van de manueel therapeut. Wanneer zijn hands on technieken zinvol en wanneer maak je bewust de keuze voor hands off? En wat maakt dat je de multidisciplinaire samenwerking zoekt bij die patiënt met chronische pijn?

Tijdens het symposium gaan we in op patient-values en wat hier wetenschappelijk van is bekend. Vanuit 2 casuïstieken, die zeer herkenbaar zijn vanuit de dagelijkse praktijk, gaan we in op de afwegingen waar als manueel therapeut mee te maken hebben. Keuzes in relatie tot patient-values, tot de gekozen interventie en keuzes in relatie tot multidisciplinaire samenwerking. Wat is het domein van de manueel therapeut bij patiënten met chronische pijn en waar eindigt dat domein?

Sprekers tijdens het mini-symposium zijn:

Carla Bastemeijer (PhD) is fysiotherapeut, manueel therapeut en docent/onderzoeker aan Erasmus Universiteit Medisch Centrum en vorig jaar mei gepromoveerd op Patient Values – the Meaning for Health Care.
Allard Bakker (MMT, PT) is fysiotherapeut, manueel therapeut en kerndocent aan de fysiotherapie opleiding van Hogeschool Utrecht
Peter Glashouwer MPT, PT: is fysiotherapeut, manueel therapeut en kerndocent voor Bewegingsstudies van Hogeschool Utrecht

De datum en locatie zijn binnenkort bekend. Zeker is al wel dat het symposium in november plaats zal vinden. Je kunt je nu alvast aanmelden als je interesse hebt.