tom-smal.jpeg
23 oktober 2023

Een gefundeerd signaal over onze toekomst

In mijn eerste blog van dit jaar sprak ik over een nieuwe toekomst. Die toekomst maken we met elkaar en er is plek voor elke (gespecialiseerde) fysiotherapeut.

Voor die toekomst zijn we met z’n allen verantwoordelijk en het heeft weinig zin om naar de geschiedenis te kijken. Helaas blijkt de geschiedenis zich wel te herhalen. Als manueel therapeuten bieden we elke dag opnieuw onze onverdeelde aandacht aan de patiënt. Uit alle onderzoeken en rapporten is inmiddels wel duidelijk dat maar liefst 35% van ons werk in eigen tijd wordt uitgevoerd. De enige conclusie die je dan kunt trekken is: ons zorghart is erg groot. De realiteit is dat er geen rek meer in zit. Teveel collega’s verlaten het vak. De druk op de hele sector neemt daardoor automatisch toe en het werkplezier navenant af. Een sector waar ruim 25% onder de kostprijs gewerkt wordt, kan simpelweg niet meer lasten aan. En waar we als vereniging en beroepsgroep - gesteund door de leden - evidentie verzamelen en onze verantwoordelijkheid nemen om onze state of the art inzichten naar de praktijk te brengen, blijkt uit de contractvoorstellen dat de waardering opnieuw achterblijft.

De NVMT neemt als vereniging de verantwoordelijkheid als het gaat om de contracten. We gaan in gesprek met zorgverzekeraars over hun opstelling, die vaak haaks tegenover ons eigen bevinden staat. Tegelijkertijd moeten we naar de toekomst blijven kijken. Het is niet acceptabel dat wij overvallen worden door paragrafen in contracten, zonder hoor en wederhoor. Daar ligt een groot verbeterpunt met een gedeelde verantwoordelijkheid: die verantwoordelijkheid nemen wij. Nu de zorgverzekeraars nog. En natuurlijk de collega’s. Maak ook zelf bezwaar, geef ook je eigen signaal af. Laten we dat allemaal doen.

Het bovenstaande brengt me ook op het Kwaliteitskader, waarin in wezen vooral op papier wordt gezet wat we elke dag al doen in de praktijk: doelmatige zorg voor onze patiënten. Het kwaliteitskader legt ook het grootste struikelblok open, de financiële doelmatigheid voor de praktijk. Zonder harde duidelijke toezeggingen daarover is het Kwaliteitskader op voorhand gedoemd te mislukken. Welke garanties zijn er nu of krijgen we in de nabije toekomst? Intervisie is een mooi instrument om van en met elkaar te leren en niet om elkaar op af te rekenen. Er leven terechte vragen bij onze leden en overigens ook bij ons als bestuur. Daarom organiseert de Federatie Fysiotherapie Specialisten een webinar het Kwaliteitskader te bespreken, ook de bezwaren. We willen mensen niet overtuigen van het Kwaliteitskader. Wel willen we dat je met de juiste informatie een gefundeerde stem kunt uitbrengen tijdens de ALV van het KNGF. Want zo werkt het: ieder KNGF-lid mag natuurlijk stemmen. Maar doe dat geïnformeerd en gefundeerd!

Wil je het webinar van de Federatie Fysiotherapie Specialisten bijwonen? Meld je aan