tom.jpg
01 februari 2024

Blog Tom Wijnands: een nieuw jaar met nieuwe kansen of toch oude valkuilen?

Als het gaat om het Kwaliteitskader, dan beginnen we dit nieuwe jaar met een valkuil van vorig jaar.

Dat brengt het KNGF, maar ook haar leden, in een lastige positie. Na  een proces waar veel werk in heeft gezeten, maar waar - als het gaat om de werkwijze - niet altijd de juiste beslissingen werden genomen.

Terugkijkend naar de geschiedenis van het Kwaliteitshuis begrijp ik waar de frustratie en boosheid vandaan komt. Tijdens een eerdere KNGF-ALV werd middels een 100-leden initiatief de invloed van externen beperkt en werd de toezegging gedaan dat een inschrijving in het basisregister van het Kwaliteitshuis altijd voldoende zou moeten zijn voor het uitoefenen van ons mooie vak. Het is een logisch gevolg van die ALV dat met het ter stemming brengen van het Kwaliteitskader, dat in november voor veel collega’s uit de lucht kwam vallen, de maat vol is.

Het Kwaliteitskader kwam tot stand in samenwerking met meerdere partijen, die daarvoor van hun achterban een akkoord kregen. Het akkoord van die betrokken partijen maakt het onmogelijk om de inhoud van het document eenzijdig aan te passen. En ook de samenwerking van het KNGF en SKF, de opdracht van een ALV, lijkt nu verder weg. Tegelijkertijd kunnen we niet vergeten dat het besluit van de november-ALV door een groot deel van de leden is genomen. Zelden brachten meer leden een stem uit tijdens een ALV van het KNGF. Daarom kan het signaal niet anders dan zeer serieus opgevat worden. Leden willen eerder meegenomen worden in ontwikkelingen en zo invloed hebben op de uitkomst. Dat is niet voldoende gebeurd tijdens het proces richting de ALV van november vorig jaar.

De NVMT herkent het signaal en we snappen en delen de bezwaren. We benadrukken dat we invloed kunnen uitoefenen op de operationele implementatie van het Kwaliteitskader. Met elkaar kunnen we eisen stellen. Wanneer vinden wij de uitvoering acceptabel en wanneer niet? We geven nadrukkelijk geen stemadvies. In tegendeel: elk lid bepaalt de eigen keuze. Wel blijven we als bestuur verantwoordelijkheid nemen. We blijven informatie delen die je helpt om een gefundeerde keuze te maken. Houd daarvoor de nieuwsbrieven en de website in de gaten.  

Ten slotte: blijf vooral met elkaar in gesprek en sta open voor elkaars inzichten, dat helpt ons gezamenlijk op de meest constructieve en effectieve manier vooruit in een nieuw jaar.