knipsel-vertigo.png
31 januari 2024

Het bestaande NVMT-congres, een nieuwe aanpak

Elk jaar na het NVMT-congres organiseert de congrescommissie een brainstormsessie. We evalueren het voorgaande congres, kijken naar de evaluaties van andere NVMT-bijeenkomsten en bespreken het volgende thema. Voor het congres dit jaar kozen we, met het oog op de evaluaties, voor een nieuwe opzet, een innovatief kennisgebied en een andere locatie.

De keuze voor het thema en de opzet
Het  thema op zaterdag 20 april is vertigo en tinnitus. Duizeligheid scoorde namelijk het hoogst in de antwoorden op de vraag ‘welk onderwerp verdient een jaarcongres’ tijdens de Vakinhoudelijke Avonden van 2022. Een NVMT-lid: ‘Over vertigo weten we allemaal wel wat, maar overzicht ontbreekt’.  De dag bestaat uit krachtige plenaire lezingen die worden afgewisseld met kleinschalige interactieve bijeenkomsten voor de praktische verdiepingsslag. Dat is de opzet. Dagvoorzitter Bart Koes en vier keynote-speakers nemen je mee in de diagnostiek en behandeling van vertigo en tinnitus. Aan het einde van de dag op heb je het overzicht wel! 

Over vertigo en tinnitus
Dit relatief nieuwe kennisgebied is de volgende stap in de innovatieve koers die we begonnen met het mini-symposium van afgelopen oktober over chronische pijn en interdisciplinaire samenwerking. Met deze koers volgen we het nieuwe Beroepsprofiel (2023). Vernieuwend in dat profiel is vooral het domein-overstijgend samenwerken en interdisciplinair afstemmen. Binnen de behandelkamer, maar nadrukkelijk ook daarbuiten. En dat is natuurlijk ook de insteek van de overheid, met initiatieven als de JZOZP, Passende zorg en het Integraal Zorgakkoord.

Bestuurslid Karel Opraus: ‘De komende jaren willen we leden meenemen in kennisgebieden die domein-overstijgend zijn, die raakvlakken hebben met andere (para)medische disciplines en  tegelijkertijd ook de manuele therapie verdiepen. Dat doen we onder meer tijdens het congres en via onze eigen podcasts.’

Nieuwe locaties
Ook bij de keuze voor de locatie is er een koerswijziging. We organiseren het congres dit keer op een opleidingslocatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam. Deze locatie is goed bereikbaar en heeft uitstekende faciliteiten. Zo benadrukken we - het belang van - onze goede band met de opleidingen en werken we aan die goede band.

De congrescommissie en het NVMT-bestuur kijken uit naar je komst en we wensen je nu alvast een leerzame dag toe, op zaterdag 20 april 2024.

Meld je aan voor het congres (nu nog met vroegboekkorting)! 

De congrescommissie bestaat uit dr. Marloes de Graaf (voorzitter), dr. Rik Kranenburg (lid kwaliteit), dr. Jurryt de Vries (vakinhoudelijk expert) en drs. Karel Opraus (bestuurslid NVMT Portefeuille ‘de Kwaliteit van de Manueel Therapeut’