melvin.jpg
26 februari 2024

Blog Melvin Bos: een heldere koers

Deze maand schrijft Melvin Bos de blog. Als bestuurslid met de portefeuille communicatie en PR hecht hij veel waarde aan transparante communicatie. Wat houdt dat in voor Melvin en uiteraard de NVMT?

De NVMT zet zich in voor de belangen van haar leden en het bevorderen van de kwaliteit van de manuele therapie. Dan is het essentieel dat er open en duidelijk gecommuniceerd wordt met en naar leden. Daarom vind ik transparante communicatie van onschatbare waarde voor elke organisatie, en zeker ook voor de NVMT.

Een transparante communicatiestrategie zorgt ervoor dat leden weten waar ze aan toe zijn en wat er speelt binnen de vereniging. Het draagt bij aan het vertrouwen en betrokkenheid en die betrokkenheid versterkt de visie, namelijk: ‘In 2025 weten (potentiële) patiënten en verwijzers wat de meerwaarde van het specialisme manuele therapie is. Manuele therapie is het erkende specialisme voor (neuro) musculoskeletale gezondheidsproblemen. Door middel van crossmediale communicatie, denk daarbij aan de nieuwsbrief, podcasts, video’s en social media, geven we regelmatig updates over bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, veranderingen in de wet- en regelgeving of belangrijke beslissingen. Zo blijven leden geïnformeerd en voelen zij zich betrokken bij de NVMT.

Daarnaast maakt transparante communicatie het via een open gesprek of dialoog mogelijk om feedback te geven en vragen te stellen. Met een open dialoog tussen het bestuur en leden kunnen eventuele zorgen of misverstanden snel worden opgelost en kan er gezamenlijk worden gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening van de vereniging. Zo creëer je een hechte gemeenschap van professionals die samen streven naar een hoge kwaliteit van zorg voor de patiënt en een goede reputatie van de manuele therapie.

Het laatste belangrijke aspect van transparante communicatie dat ik wil noemen is het vergroten van de professionaliteit en geloofwaardigheid van de vereniging. Door open te communiceren over besluitvorming en de manier waarop de vereniging te werk gaat, laten we zien dat de vereniging transparant en betrouwbaar is: voor leden en externe partijen, zoals patiënten, zorgverzekeraars en andere stakeholders.

Kortom: transparante communicatie is een cruciaal onderdeel van het succes van de NVMT. Open en duidelijke communicatie draagt bij aan een sterke visie en het imago van de manuele therapie als professionele en kwalitatief hoogwaardige vorm van zorg voor de patiënt. Het is dan ook van groot belang dat de vereniging blijft investeren in transparante communicatie en de dialoog blijft stimuleren. Want, last but not least, de manuele therapie is een belangrijk discipline binnen de fysiotherapie, een discipline dat staat voor de kernwaarden gedreven, deskundig en patiëntgericht.

Melvin Bos
Bestuurslid NVMT portefeuille communicatie en PR