nvmt-20-web.jpg.png
20 maart 2024

Werk mee aan de leden-adviesgroep

Het NVMT-bestuur wil haar leden betrekken bij de richting waar de vereniging zich heen beweegt. Dat gebeurt al tijdens de ALV’s. Maar voortaan willen we ook een nieuw middel inzetten, een leden-adviesgroep.

Zo’n groep stellen we samen om eenmalig advies te geven aan het bestuur, over een concrete vraag. Zo’n vraag is er nu.

Recentelijk is het lidmaatschap van het online Science magazine van Elsevier opgezegd omdat er te weinig leden gebruik van maakten en de kosten opliepen. Bovendien komt er een einde aan het Specialistenkatern in Fysiopraxis, waarin recente en voor de manueel therapeut relevante wetenschappelijke informatie werd weergegeven. 

Door het wegvallen van twee bronnen ontstaat er een vacuüm, terwijl het NVMT-bestuur het als haar taak ziet om wetenschap laagdrempelig aan te bieden. Daarom vragen we je om advies te geven over de vraag: Op welke wijze en in welke vorm kan het bestuur haar leden informeren over ‘state of the art’ wetenschappelijke publicaties en ontwikkelingen die relevant zijn voor de individuele manueel therapeut? 

Concreet zoeken we drie leden die zich met het antwoord op deze vraag bezig gaan houden, samen  met een voorzitter die het proces leidt en met de hulp van een secretaris die schrijft.

De tijdsinverstering: 3 a 4 (online) vergaderingen
Een vacatievergoeding is van toepassing.

Denk je mee?  Neem dan uiterlijk vrijdag 5 april contact op bestuurslid Karel Opraus [email protected]