2024-04-20_nvmt_congresdorienhein-27.jpg
24 april 2024

#NVMTCONGRES

‘Geweldige docenten’, ‘Een goed onderwerp om meer over te weten’, ‘Goed geregeld en een goede strakke planning’ en ‘Jullie hebben lef om een dergelijk onderwerp goed aan te pakken’: de eerste reacties op het congres zijn erg enthousiast en dat is heel fijn.

En ook al tijdens het congres merkten we dat enthousiasme natuurlijk. Ruim 300 deelnemers waren zaterdag aanwezig bij het NVMT-congres, een mooie volle zaal waar de deelnemers muisstil luisterden naar de plenaire sessies. Tijdens de verschillende workshops werd er juist weer heel actief meegedaan. We bedanken iedereen die meewerkte aan het programma: Hogeschool Rotterdam, dagvoorzitter Prof. dr. Bart Kroes, alle sprekers, de young professionals, ambassadeurs, congrescommissie, sponsoren, artiesten, het KNGF dat de registratie verzorgde, Confriends en natuurlijk: alle deelnemers. De presentaties en een link naar de fotografie delen we binnenkort met de deelnemers.  

Eerste kennislab van 2024: mét de wetenschapsrapporter

Het eerste Kennislab van dit jaar is op 28 mei, op de Hanzehogeschool in Groningen. Het onderwerp is: Hoe manueel is manueel? En dit is de aankondiging van sprekers Paul van Wilgen en Roland Reezigt:

‘Ook het mooie en rijke vak manuele therapie ontkomt niet aan de veranderingen. Voor ons zijn dat veranderingen op verschillende vlakken, namelijk:

  1. Maatschappelijk hebben we te maken met hoge kosten binnen de gezondheidszorg. Die kosten vragen, ook ons, om onontkoombare keuzes. Dan is de manier waarop we naar gezondheidsproblemen kijken belangrijk. We zullen een bio-psycho-sociale bril op moeten zetten voor alle patiënten. Voor de manuele therapie is primaire en secundaire leefstijl preventie een belangrijk item. Ook de manueel therapeut zal dus een brede integrale diagnostiek en behandelbril opzetten.
  2. Wetenschappelijk zijn er grote veranderingen binnen een belangrijk aandachtsgebied van de manuele therapie, namelijk pijn. De manier waarop we pijn verklaren en behandelen zet het effecten van onze behandelingen in een ander daglicht. Elke manueel therapeut zal moeten nadenken over interventies en welke interventies wel of niet in te zetten. Met daarbij ook nog de vraag of manuele interventies nodig zijn en wat er dan naast die manuele interventies belangrijk is om patiënten vooruit te helpen.
  3. Last but not least spreken we over onze communicatie. Wat zeggen we wel en wat zeggen we niet tegen patiënten? Want ‘words matter’, zeker bij aanhoudende klachten. Zijn we ons bewust van onze manier van communiceren en de behandelrelatie die we opbouwen met patiënten? Maken we patiënten afhankelijk of juist onafhankelijk?'

Gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut epidemioloog Paul van Wilgen en wetenschapsrapporter Roland Reezigt bespreken deze vragen. Net als bij het minisymposium staat pijn centraal. Je krijgt nog een echte uitnodiging voor het Kennislab in Groningen. Wil je nu alvast laten weten dat je erbij bent? Stuur dan een mail naar [email protected]. En is Groningen niet om de hoek? We organiseren dit jaar vijf kennislabs op verschillende locaties. De andere datums volgen nog.