2024-04-20_nvmt_congresdorienhein-43.jpg
25 juni 2024

Geef je advies over wetenschappelijke publicaties

Op welke manier en in welke vorm kan het NVMT-bestuur leden informeren over ‘state of the art’ wetenschappelijke publicaties en ontwikkelingen?

Het bestuur van de NVMT ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om actuele wetenschappelijke evidentie te delen met leden. Het gaat dan om wetenschappelijke kennis die goed toepasbaar is in de dagelijkse praktijk en die laagdrempelig is. De wetenschapsrapporter, IFOMPT en de kennislabs zijn er al. Daarnaast hebben we nieuwe ideeën over de vorm en inhoud. Voordat we een keuze maken willen we graag aan je voorleggen welke vorm en welke inhoud wat jou betreft geschikt is. 

Onze vraag is daarom: op welke manier en in welke vorm kan het NVMT-bestuur leden informeren over ‘state of the art’ wetenschappelijke publicaties en ontwikkelingen? Onderzoeken die relevant zijn voor elke  individuele manueel therapeut en waarin we de vertaalslag maken van de wetenschap naar de dagelijkse praktijk?

Doe mee met onze poll! Dat kan tot en met dinsdag 2 juli. Dit is de link: https://forms.gle/8jtb9C6XSTARdoEz8.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Marianne de Roon, via [email protected]

Bedankt alvast voor je hulp!