03 juli 2021

NVMT-erkende masteropleidingen

Bij onderstaande opleidingen kun je de opleiding tot manueel therapeut volgen. Kijk voor meer informatie op de website van de verschillende opleidingsaanbieders.

De gemiddelde ervaren studiebelasting van studenten is 90 EC (oftewel 2.520 uren)

Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet je als geregistreerde manueel therapeut voor 1 januari 2025 aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. het diploma van een door het KNGF en de NVMT erkende masteropleiding relevant voor het musculoskeletale domein hebben behaald, of
  2. een diploma Master of Science, relevant voor het musculoskeletale domein, behaald te hebben, of
  3. een graad van doctor bereikt hebben in de wetenschap, relevant voor het musculoskeletale domein.

Erkenning buitenlandse diploma’s

Nederland heeft (conform de IFOMPT Reciprocal Recognition) een (wederzijdse) erkenning van masterdiploma’s manuele therapie afgesproken met enkele landen. Per 30 oktober 2019, betreft dit de volgende landen:

  1. België
  2. Australië
  3. Verenigd Koninkrijk
  4. Duitsland
  5. Verenigde Staten van Amerika

Deze lijst zal telkens geactualiseerd worden.

Dit houdt in dat manueel therapeuten met een masterdiploma Manuele therapie van een opleiding uit bovengenoemde landen in aanmerking komen voor opname in het KRF NL als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De betreffende opleiding wordt genoemd als erkend instituut op de website van IFOMPT en heeft de internationale monitoring van IFOMPT met succes afgerond.
  2. De opleiding is gevolgd én het diploma is afgegeven in een periode waarin die betreffende opleiding de internationale monitoring van IFOMPT met succes heeft afgerond en het diploma geeft in het land van afgifte het recht om als manueel therapeut te werken.

Om op basis van een buitenlands diploma te kunnen worden ingeschreven in het KRF NL dien je een verzoek in bij de NVMT (secretariaat@nvmt.nl), waarbij je een kopie van het buitenlandse diploma toevoegt. De NVMT geeft, als het diploma voldoet, een verklaring af dat het diploma voldoet aan de vereisten, waarmee je je kunt wenden tot de KNGF met een verzoek tot inschrijving in het KRF NL deelregister manuele therapie.

Als je een erkenning wenst van een masterdiploma Manuele therapie van een opleiding die de internationale monitoring van IFOMPT met succes heeft afgerond, maar niet op de lijst met landen staat waarmee een Reciprocal Recognition is overeengekomen, dan kun je een verzoek indienen bij de NVMT om met het desbetreffende land in overleg te treden om een Reciprocal Recognition aan te gaan. Zolang er geen Reciprocal Recognition met het desbetreffende land is, of wanneer de betreffende opleiding geen door IFOMPT erkend instituut is, wordt een aanvraag tot inschrijving in het deelregister manueel therapeut behandeld overeenkomstig de dispensatieregeling opgenomen in het reglement Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL.