verkl-student-school.jpg
12 oktober 2022

Masteropleidingen

De erkende opleidingen en informatie over registratie en studeren in het buitenland.

Bij onderstaande opleidingen kun je de opleiding tot manueel therapeut volgen. De opleidingen zijn erkend door de NVMT. Je kunt je na het afstuderen inschrijven in het kwaliteitsregister fysiotherapie.

Op de websites vind je de specifieke informatie per opleiding en opleidingsinstituut.


Registratie

Om voor registratie in aanmerking te komen moet je als manueeltherapeut op 1 januari 2025 aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. het diploma van een door het KNGF en de NVMT erkende masteropleiding relevant voor het musculoskeletale domein hebben behaald, of
  2. een diploma Master of Science, relevant voor het musculoskeletale domein, behaald te hebben, of
  3. een graad van doctor bereikt hebben in de wetenschap, relevant voor het musculoskeletale domein.


Erkenning buitenlandse diploma’s

Nederland maakte met vijf landen afspraken over het wederzijds erkennen van de masterdiploma's manuele therapie, volgens de afspraken in de IFOMPT Reciprocal Recognition. Sinds 2019 zijn dit de landen:

  1. België
  2. Australië
  3. Verenigd Koninkrijk
  4. Duitsland
  5. Verenigde Staten van Amerika

De afspraken houden in dat manueel therapeuten met een masterdiploma manuele therapie van een opleiding uit bovengenoemde landen in aanmerking komen voor opname in het kwaliteitsregister fysiotherapie. Er zijn wel voorwaarden:

  1. De betreffende opleiding wordt genoemd als erkend instituut op de website van IFOMPT en heeft de internationale monitoring van IFOMPT met succes afgerond.
  2. De opleiding is gevolgd én het diploma is afgegeven in een periode waarin die betreffende opleiding de internationale monitoring van IFOMPT met succes heeft afgerond en het diploma geeft in het land van afgifte het recht om als manueel therapeut te werken.

Om met een buitenlands diploma te kunnen worden ingeschreven in het kwaliteitsregister fysiotherapie dien je een verzoek in bij de NVMT ([email protected]). Voeg aan je mail een kopie toe van het buitenlandse diploma. De NVMT geeft, als het diploma voldoet, een verklaring af dat het diploma voldoet aan de vereisten, waarmee je je kunt wenden tot de KNGF met een verzoek tot inschrijving in het deelregister manuele therapie.

Als je een erkenning wenst van een masterdiploma manuele therapie van een opleiding die de internationale monitoring van IFOMPT met succes heeft afgerond, maar niet op de lijst met landen staat waarmee een Reciprocal Recognition is overeengekomen, dan kun je een verzoek indienen bij de NVMT om met het desbetreffende land in overleg te treden om een Reciprocal Recognition aan te gaan. Zolang er geen Reciprocal Recognition met het desbetreffende land is, of wanneer de betreffende opleiding geen door IFOMPT erkend instituut is, wordt een aanvraag tot inschrijving in het deelregister manueel therapeut behandeld overeenkomstig de dispensatieregeling opgenomen in het reglement Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL.