nvmt-22-web.jpg.png
25 augustus 2022

Toestemmingsverklaring (informed consent)

De toestemmingsverklaring kun je gebruiken als hulpmiddel gebruiken bij de informatieplicht naar je cliënt.

De toestemmingsverklaring kun je op deze pagina downloaden. Je gebruikt de verklaring in combinatie met de patiëntfolder 'Manuele therapie bij nekklachten'.

Toestemmingsverklaring

Het ontslaat je niet van je professionele verantwoordelijkheid als zorgverlener of van je beroepsaansprakelijkheid. De zorgverlener zal aan alle verplichtingen uit de WGBO en de Wet BIG moeten voldoen en handelen conform de professionele standaard.

Een aantekening in het dossier van een mondelinge informed consent is juridisch gezien noodzakelijk. Echter, in geval van een ernstige calamiteit kan deze aantekening onvoldoende bewijskracht hebben als deze niet ondersteunt wordt met bewijslast (bijv. een gemailde ‘Patientenfolder Manuele therapie bij nekklachten’ of de verklaring van de patiënt. Een schriftelijke toestemmingsverklaring met handtekening van de cliënt brengt je als zorgverlener/manueel therapeut in een gunstigere bewijspositie in geval er discussie ontstaat over de informatie die aan de cliënt is verstrekt. De NVMT adviseert dan ook nadrukkelijk de patiënt de ‘Toestemmingsverklaring Manuele Therapie’ te laten ondertekenen.

Gebruik door niet NVMT-leden

Alle manueel therapeuten kunnen deze set aan tools gebruiken. Voor niet NVMT-leden geldt echter het volgende:  gebruik door niet-leden mag uitsluitend onder bronvermelding (eigendom van NVMT).

Toestemmingsverklaring Manuele Therapie