24 mei 2022

Traject Herregistratie: extra ALV op 12 september

In de vorige nieuwsbrief en blog van Gerard blikten we terug op de ALV, waar uitvoerig over het traject Herregistratie werd gesproken. Duidelijk was: er is een extra ALV nodig om tot een definitief besluit te komen of de herregistratie-eis per 1 januari 2025 gehandhaafd wordt of dat we overstappen op een ander beleid, t.w. de ‘uitsterfconstructie’.

Inmiddels heeft het bestuur een datum vastgesteld voor de extra ALV: 12 september 2022. We streven ernaar om de stukken, ook met het oog op de zomervakantie, uiterlijk begin juli beschikbaar te hebben.