nvmt-20-web.jpg.png
01 december 2022

Honorering NVMT wetenschappelijk fonds voor dr. Wendy Scholten-Peeters

De focus voor het wetenschappelijk fonds 2022 ligt op de (meer)waarde van de manuele therapie. 

Eerder dit jaar riep het bestuur van de NVMT onderzoekers op een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het wetenschappelijk fonds, ronde 2022. De focus van deze ronde lag op de (meer)waarde van de manuele therapie. 

De wetenschappelijke commissie van de NVMT heeft het door dr. Wendy Scholten-Peeters (Vrije Universiteit Amsterdam) onderzoeksvoorstel getiteld “Kosteneffectiviteit van multimodale manuele therapie ten opzichte van chirurgie bij patiënten met een cervicale radiculopathie: een non-inferiority trial” voorgedragen voor honorering. Deze honorering is onlangs door het bestuur van de NVMT bekrachtigd.  

Binnen het gehonoreerde onderzoek zal, door middel van een non-inferiority gerandomiseerd klinisch onderzoek met parallelle economische evaluatie, in meerdere ziekenhuizen onderzocht worden of multimodale manuele therapie niet-inferieur en goedkoper is dan chirurgie ter verbetering van activiteiten over 12 maanden bij patiënten met een cervicale radiculopathie met een indicatie voor chirurgie. De verwachting is dat manuele therapie niet-inferieur is aan chirurgie en daarnaast een besparing aan gezondheidszorgkosten oplevert. Het bestuur van de NVMT en de wetenschappelijke commissie feliciteert de onderzoekers en wenst hen veel succes toe met de uitvoering van dit driejarig onderzoek.