20 december 2022

Verslag ALV 12 december 2022

Tijdens de ALV hebben we, naast de verplichte agendapunten, aandacht besteed aan het jaarplan voor 2023.

Dat deden we aan de hand van stellingen op basis van de drie leidende projecten komend jaar.

Merk Manuele Therapie
De Manuele Therapie is in beweging! We zijn al lang niet meer de manueel therapeuten die alleen maar manipuleren. We zijn dé specialisten op het gebied van complexe én wervelkolom gerelateerde klachten van het bewegingsapparaat. In ons klinisch redeneren, waarbij we zowel de biomedische als psychosociale factoren en onze brede kennis over pijnmechanismen meewegen.

Stelling: De patiënt heeft een goed beeld van de rol van de manueel therapeut in de alledaagse praktijk

Kennislab
De klinische expertise van de ervaren manueeltherapeut is van net zo’n groot belang als de beschikbare wetenschappelijke kennis voor ons handelen. Manueeltherapeuten met veel kennis over de wetenschappelijke onderbouwing en manueeltherapeuten met veel klinische expertise bepalen namelijk samen het evidence based handelen.

Stelling: Om evidence based te kunnen werken hebben de ervaren en startende manueeltherapeut elkaar ​nodig om klinische expertise en wetenschappelijke kennis met elkaar uit te wisselen

Vliegwiel
De NVMT initieerde een aantal jaar geleden, samen met de NVOF, NVFS en de NFP en de VU, het MSG Science Netwerk. Praktijkvraagstukken worden wetenschappelijk onderzocht en praktijken leveren data aan ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het zou mooi zijn als we hier ook studenten manuele therapie (Hogescholen) bij kunnen betrekken. Zij werken namelijk in de praktijk en zij zullen voor hun afstuderen een stuk wetenschappelijk onderzoek moeten doen.

Stelling: De taak om onderwijs, wetenschap en werkveld meer samen te brengen ​hoort bij de beroepsvereniging.

Aan het einde van de ALV heeft Gerard officieel het stokje overgedragen aan Tom Wijnands, nadat de leden unaniem de voordracht van Tom Wijnands hebben bevestigd. We namen, naast van Gerard, ook afscheid van Radha Einerhand, als secretaresse was zij 14 jaar het gezicht van de NVMT, en Diek Scholten, adviseur van de NVMT.