marktconsulatieonderzoek.jpeg
18 december 2023

De overheid vraagt je hulp bij een onderzoek

Bij de overheid werken ruim 90.000 mensen. Hoe zorg je als grote werkgever goed voor die collega’s? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt hoe personeel duurzaam inzetbaar kan blijven.

Voor het opzetten van een zogenaamd ‘open house’ wordt de hulp van zorgverleners gevraagd. De manueel therapeut is dan een logische keuze als het gaat om ‘klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat’. Er staat documentatie klaar, dat is de eerste stap. In dit document lees je meer over het onderzoek. En via deze link kun je meteen aan het werk. 

En er is een vervolg!

De overheid werkt nu aan het open house. Zodra dat af is kunnen ook manueel therapeuten zich aanbieden als opdrachtnemer. We houden je op de hoogte van de volgende stappen.