nvmt-1--web.jpg
22 maart 2024

Blog van het NVMT-bestuur: de toekomst

We staan met elkaar voor een belangrijk moment. Op 27 maart wordt het kwaliteitskader nogmaals in stemming gebracht tijdens de ALV van het KNGF. Maar de ontwikkelingen hebben sinds november 2023 niet stilgestaan.

De laatste weken is er door het KNGF tijd geïnvesteerd om via allerhande communicatiekanalen leden te informeren over de inhoud van het kwaliteitskader. Er is een grote inspanning geleverd om zoveel mogelijk collega’s te bereiken en toenadering te zoeken. Maar we constateren dat er in plaats van de gehoopte toenadering naar elkaar de afstand onderling groter lijkt te worden.

Het KNGF bestuur heeft zich gecommitteerd aan het voortzetten van het kwaliteitskader en lijkt haar toekomst hieraan verbonden te hebben. De ontevredenheid door het gevoel van gebrek aan communicatie, gezamenlijkheid en constructief overleg heeft ertoe geleid dat er nu vanuit de leden een motie van wantrouwen ligt.

Waar er nu nog verdeeldheid is, zullen wij, onafhankelijk wat de uitkomst van de ALV gaat worden na de 27e echt met elkaar de toekomst in moeten. Een toekomst die we met elkaar moeten verwezenlijken, waarbij er een nieuw fundament gebouwd moet worden om het wederzijdse vertrouwen te herstellen en uit te bouwen.

Fysiotherapie ís en blijft belangrijk in ons zorglandschap, het blijft een prachtig beroep om uit te oefenen, laten we met elkaar ervoor zorgen dat we niet imploderen maar floreren!

Het NVMT-bestuur