2024-04-20_nvmt_congresdorienhein-88.jpg
25 april 2024

Het eerste Kennislab van dit jaar: Hoe manueel is manueel?

Binnenkort, op dinsdag 28 mei, organiseert de NVMT de eerste editie van de Kennislabs dit jaar. Het onderwerp van de avond is: Hoe manueel is manueel? De locatie is de Hanzehogeschool in Groningen.

Tijdens de Kennislabs staan de wetenschap en praktijk centraal, dat is ook zo op 28 mei. Gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut epidemioloog Paul van Wilgen en wetenschapsrapporter Roland Reezigt spreken over verandering. En net als bij het minisymposium staat pijn centraal. Naast de lezingen is er natuurlijk alle ruimte voor discussie en een borrel.

Het onderwerp

Paul van Wilgen en Roland Reezigt: Ook het mooie en rijke vak manuele therapie ontkomt niet aan verandering. Voor ons zijn dat veranderingen op verschillende vlakken, namelijk:

  1. Maatschappelijk. We hebben te maken met hoge kosten binnen de gezondheidszorg. Die kosten vragen, ook ons, om onontkoombare keuzes. Dan is de manier waarop we naar gezondheidsproblemen kijken belangrijk. We zullen een bio-psycho-sociale bril op moeten zetten voor alle patiënten. Voor de manuele therapie is primaire en secundaire leefstijl-preventie een belangrijk item. Ook de manueel therapeut zal dus een brede integrale diagnostiek en behandelbril opzetten.
  2. Wetenschappelijk. Er zijn grote veranderingen binnen een belangrijk aandachtsgebied van de manuele therapie, namelijk pijn. De manier waarop we pijn verklaren en behandelen zet het effecten van onze behandelingen in een ander daglicht. Elke manueel therapeut zal moeten nadenken over interventies en welke interventies wel of niet in te zetten. Met daarbij ook nog de vraag of manuele interventies nodig zijn en wat er dan naast die manuele interventies belangrijk is om patiënten vooruit te helpen.
  3. Last but not least spreken we over onze communicatie. Wat zeggen we wel en wat zeggen we niet tegen patiënten? Want ‘words matter’, zeker bij aanhoudende klachten. Zijn we ons bewust van onze manier van communiceren en de behandelrelatie die we opbouwen met patiënten? Maken we patiënten afhankelijk of juist onafhankelijk?

Praktische informatie

Accreditatie
Wordt aangevraagd: 2 punten voor het register vakinhoudelijk algemeen fysiotherapeut en 2 punten voor het register manueel therapeut.

Locatie
Hanzehogeschool Groningen, Locatie Wiebenga (Academie voor Gezondheidsstudies). Petrus Driessenstraat 3, Groningen.

De volgende Kennislabs
Is Groningen voor jou niet om de hoek? We organiseren dit jaar vijf kennislabs op verschillende locaties. De andere datums volgen nog.

Het programma

18.30 uur: Inloop
19:00 uur: Roland Reezigt - Manueel in engere zin
20.00 uur: Paul van Wilgen - Manueel in ruimere zin
21.00 uur: Borrel
21.45 uur: Einde

Meld je meteen aan!

De Kennislabs zijn gratis voor leden van de NVMT. Wil je iemand meenemen die (nog) niet lid is van de NVMT? Niet-leden betalen € 25. Natuurlijk kunnen mensen zich ook aanmelden als lid, via deze link.