nvmt-18-web.jpg.png
24 augustus 2022

Melding Calamiteiten

Met de beste intenties worden cliënten behandeld, maar toch hebben behandelingen soms en onverwacht bij- en nawerkingen.

Meldingsplicht

Alhoewel deze onverwachte bij- en nawerkingen na een behandeling nooit volledig voorkomen kunnen worden, is het wel de verantwoordelijkheid van de professional om dergelijke calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) volgens de wet BIG.

Dit geldt ook voor de manueel therapeutische praktijk. Ook daar doen zich met enige regelmaat kleinere en grotere calamiteiten voor. Manueel therapeuten verkleinen de kans hierop door een bewuste inschatting van bestaande risico’s te maken, maar ook zij worden soms geconfronteerd met onverwachte ernstige bij- en nawerkingen van hun behandelingen.

Hoe te handelen?

Dergelijke calamiteiten moeten gemeld worden bij de IGZ, maar verdienen daarnaast de aandacht van de eigen beroepsgroep. Tot dusver werden er door manueel therapeuten geen calamiteiten gemeld bij de NVMT. Manueel therapeuten worden echter vanaf nu gevraagd om dit soort calamiteiten te melden aan de beroepsvereniging. Dit kan anoniem gebeuren door het invullen van het onderstaand  formulier ‘Melding calamiteiten in de manueel therapeutische praktijk’. Je kunt dit formulier online invullen of downloaden en per post opsturen.

De NVMT zal de voorkomende calamiteiten verzamelen en jaarlijks analyseren om meer inzicht te krijgen in de voorkomende calamiteiten, de frequentie daarvan, de oorzaken en de mogelijkheden die er zijn om deze calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de beroepsvereniging.

Je kunt ook een beroep doen op de NVMT voor je eigen natraject., want cliënten worden met alle goede intenties en als een dergelijke calamiteit zich onverwachts toch voordoet in je  praktijk, dan is de beroepsgroep er ook voor je.

Alle gegevens zullen worden verzameld en gebruikt als jaarlijkse spiegelinformatie aan de leden.

Casussen hoog cervicaal: overzicht calamiteiten na manipulatie hoog cervicaal 

Wat is een calamiteit?

Onder een calamiteit wordt hier volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen, artikel 4a, lid 2 verstaan:

“een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt van een instelling heeft geleid”.