nvmt-18-web.jpg.png
28 mei 2024

Melding Calamiteiten

Met de beste intenties worden patiënten behandeld, toch kunnen calamiteiten optreden. Onder een calamiteit wordt een ernstige complicatie verstaan.

Formeel wordt onder een calamiteit volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen, artikel 4a, lid 2 het volgende verstaan: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt van een instelling heeft geleid”.

Meldingsplicht IGJ en NVMT

Wanneer een calamiteit optreedt, dient de betrokken professional dit volgens de wet BIG te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook adviseren we manueel therapeuten dringend het te melden bij de beroepsvereniging (NVMT).

Waarom calamiteiten melden bij de NVMT?

Manueel therapeuten worden gevraagd om calamiteiten te melden aan de beroepsvereniging. Daarvoor zijn verschillende redenen. De eerste reden is om de therapeut te ondersteunen. Ook voor de therapeut heeft een calamiteit namelijk veel impact. De beroepsvereniging is er om de therapeut persoonlijk bij te staan bij allerlei vragen en onzekerheden die in een dergelijke situatie ontstaan. Een tweede reden is dat informatie over het klinisch redeneren voorafgaand aan een dergelijke calamiteit bruikbaar is voor de beroepsgroep, om hier lering uit te trekken.

Het melden bij de NVMT kan ook anoniem: door het invullen van het onderstaande formulier ‘Melding calamiteiten in de manueel therapeutische praktijk’. Je kunt dit formulier online invullen, downloaden en per post of mail opsturen.

Let op! De verplichte melding bij IGJ kan niet anoniem.

De NVMT verzamelt de gemelde calamiteiten en maakt een analyse om meer inzicht te krijgen in de soort calamiteiten, de frequentie daarvan, de oorzaken en de mogelijkheden die er zijn om deze calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de beroepsvereniging. De NVMT heeft bijvoorbeeld de beroepsnorm ‘manuele therapie in de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn’ opgesteld om de kans te verminderen op een dergelijke calamiteit.  

Documenten