Laatste nieuws

17 december 2020
‘A New IFOMPT Cervical Framework for Vascular Pathologies: where are we now?

Het International IFOMPT Cervical Framework is recent geactualiseerd. Een belangrijke wijziging is dat de pre-manipulatieve positietests (de VBI tests) eruit zijn gehaald, net als de hoog-cervicale instabiliteitstest. Het onderdeel over risicofactoren is geüpdatet.

Lees verder
15 december 2020
Bouwen aan een goede samenwerking

Woensdagavond 9 december was een historische avond in de geschiedenis van het KNGF. Er is, door middel van stemming, een besluit genomen en dit kan worden gezien als een mooi voorbeeld van verenigingsdemocratie.

Lees verder
07 december 2020
Samenwerking leidt tot eenheid in al zijn verscheidenheid

Let op! Wil je stemmen? Aanmelden voor 8 december 12.00 uur!

Lees verder
03 december 2020
Tijd voor transparantie en samenwerking

Let op: inschrijven voor de ALV is mogelijk tot dinsdag 8 december 12.00 uur!

Lees verder
27 november 2020
Impressie ALV NVMT 23 november 2020

Op 23 november jl. vond de ALV van de NVMT plaats. Dit keer volledig online. Leden konden de vergadering online bijwonen en vragen stellen via de chat. Het bestuur was in zijn geheel aanwezig op locatie en kon de verschillende onderwerpen van de vergadering toelichten. Er was vooraf aan de leden gevraagd om vragen over de verschillende agendapunten in te dienen, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Er was een ingekomen brief van dhr. Vossen en mevr. Spermon over masterdiploma’s en had dhr. Saedt enkele vragen voor de rondvraag. Er waren diverse vragen n.a.v. het advies aan de leden over de motie van wantrouwen tegen Henk Jansen tijdens de ALV van het KNGF en werd over dat onderwerp een motie van treurnis ingediend.

Lees verder
25 november 2020
‘Wat is de rol van de manueeltherapeut in de zorg voor mensen met complexe pijn?

Voorafgaand aan de ALV ging dr. Lennard Voogd, lector Complexe Pijn bij het Kenniscentrum Zorginnovatie, tijdens de prof. dr. Rob Oostendorplezing in op de vraag: ‘Wat is de rol van de manueeltherapeut in de zorg voor mensen met complexe pijn?’

Lees verder
25 november 2020
Samenwerking orofaciaal fysiotherapeut en manueel therapeut

De orofaciaal fysiotherapeut en de manueel therapeut hebben te maken met deels overlappende indicatiegebieden zoals de kaak, tinnitus of duizeligheid.

Lees verder
20 november 2020
Terugblik op KNGF ALV van 18 november

Afgelopen dinsdag ontvingen jullie een Nieuwsflits van de NVMT, NVFS, NFP, NVFB, NVRF, NVFG en NVFK. In deze Nieuwsflits werd een motie voor de ALV van het KNGF onder jullie aandacht gebracht met een stemadvies.

Lees verder
17 november 2020
Motie van wantrouwen tegen bestuurslid Henk Jansen

Laat je stem horen 18 november op de ALV van het KNGF!

Lees verder
08 november 2020
Prof. dr. Rob Oostendorplezing en aansluitend ALV NVMT

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de prof. dr. Rob Oostendorplezing en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVMT op maandag 23 november die dit jaar geheel online zal verlopen vanwege de Coronamaatregelen. Vanaf 10 november kun je het ALV-boekje op de website (www.nvmt.nl) raadplegen. Je kunt het ALV-boekje op aanvraag ook per post ontvangen via [email protected]

Lees verder