nvmt-4-web.jpg.png
21 augustus 2021

Factsheet manuele therapie bij hoofdpijn

Hoofdpijn wordt door de International Headache Society (IHS) gedefinieerd als pijn boven de orbitomeatale lijn.

Hoofdpijn is de meest prevalente neurologische aandoening en een van de meest geziene klachten bij de huisarts. Hoofdpijn komt vaak voor op alle leeftijden, daarbij gaat het om spanningshoofdpijn, migraine,  clusterhoofdpijn of cervicogene pijn. Migraine komt vaker voor bij vrouwen, bij spanningshoofdpijn is er  vrijwel geen verschil tussen mannen en vrouwen. Spanningshoofdpijn komt meer voor dan migraine.

Ga naar de factsheet.

Ga naar de verantwoording.

Lees ook: Overzicht hoofdpijn diagnoseNICE