nvmt-14-web.jpg.png
24 augustus 2022

Factsheet manuele therapie bij nekpijn

Dit factsheet is zoveel mogelijk op deze literatuur gebaseerd over de diagnostiek en behandeling van nekpijn.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de diagnostiek en behandeling van nekpijn. In 2008 publiceerde de Neck Pain Task Force een uitgebreid overzicht. Daarna heeft men in Engeland (in 2010) een ‘evidence rapport’ gepubliceerd over de effectiviteit van manuele therapie (chiropraxie). Nog recenter is men in Canada gestart met het International Consensus on Neck (ICON) project waarin men een volledig overzicht wil genereren over de incidentie, prevalentie, prognose, diagnostiek en behandeling van patiënten met nekpijn. Dit factsheet is zoveel mogelijk op deze literatuur gebaseerd.

Bekijk hier het factsheet.

Bekijk hier de verantwoording.