nvmt-14-web.jpg.png
21 augustus 2021

Factsheet manuele therapie bij nekpijn

De laatste jaren is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de diagnostiek en behandeling van nekpijn. In 2008 is door de Neck Pain Task Force een uitgebreid overzicht gepubliceerd.

Daarna heeft men in Engeland (in 2010) een ‘evidence rapport’ gepubliceerd over de effectiviteit van manuele therapie (chiropraxie). Nog recenter is men in Canada gestart met het International Consensus on Neck (ICON) project waarin men een volledig overzicht wil genereren over de incidentie, prevalentie, prognose, diagnostiek en behandeling van patiënten met nekpijn. Deze factsheet is zoveel mogelijk op deze literatuur gebaseerd.

Bekijk hier de factsheet.

Bekijk hier de verantwoording.