25 september 2018

Diploma-eis manuele therapie vanaf 1 januari 2025

Vraag vanuit een lid: Ik heb een verkorte master manuele therapie gehaald in 2009. Maar nu hoor ik steeds meer geluiden van collega’s om mij heen dat dit per 2025 een Master of Science (MSc) moet zijn. Iedere manueel therapeut vóór 2014 heeft wel een master titel, maar geen MSc. Mijn vraag is de volgende: moeten alle afgestudeerde master manueel therapeuten die voor 2014 zijn afgestudeerd opnieuw een verkorte master doen om de MSc titel te behalen? Dit kan toch hopelijk niet waar zijn?

Antwoord van portefeuillehouder Onderwijs Sandra Jorna-Lakke:

Om uw zorgen gelijk weg te nemen: u hoeft geen aanvullende verkorte masteropleiding te volgen indien op uw diploma Master Manuele Therapie staat én u bent u ingeschreven in het CKR deelregister Manuele therapie. Hieronder staat achtergrondinformatie die ook voor collega manueel therapeuten zonder diploma Master Manuele Therapie interessant is en ingaat op de eisen die vanaf 1 januari 2025 gelden. 

Geschiedenis

Per september 2004 startte de Bachelor-Master structuur in het onderwijs. De opleidingen lieten het curriculum accrediteren volgens de eisen van de Bachelor-Master structuur. Daarna startten de eerste studenten die dit curriculum volgden. Het diploma van de studenten die na die accreditatie startten leidde tot een diploma met de vermelding: Master Manuele Therapie. Er volgde in 2014 nog een naamsverandering: De minister besloot dat per 1 januari 2014 de opleidingen Manuele Therapie de erkende mastertitel Master of Science (MSc) mochten toekennen. De naam van het diploma Manuele therapie werd vanaf die datum gewijzigd in Master of Science Manuele therapie.

Voorwaarden

In het BOCK beleidsdocument staan de voorwaarden voor herregistratie als manueel therapeut in het CKR op blz. 36: 

Voorwaarden voor herregistratie:

Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de geregistreerde manueel therapeut voor 1 januari 2025 aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

1.     Het diploma van een door een beroepsinhoudelijke vereniging en het KNGF erkende masteropleiding, dan wel;

2.     Een diploma Master of Science, relevant voor het musculoskeletale domein, behaald te hebben, dan wel;

3.     Een graad van doctor in de wetenschap bereikt hebben, relevant voor het musculoskeletale domein.

Het woord masteropleiding is onderstreept omdat hiermee het diploma Master Manuele therapie wordt bedoeld zoals dat toegekend werd aan de studenten die na die accreditatie van 2004 startten en een diploma kregen met de vermelding: Master Manuele Therapie. De opleiding moest dan wel voldoen aan de kwaliteitseisen van de NVMT om toegang te verschaffen tot het CKR deelregister Manuele therapie.  

Staat er op uw diploma Master Manuele Therapie en bent u ingeschreven in het CKR als manueel therapeut dan is er geen probleem. U bent en blijft dan ook na 2025 ingeschreven in het CKR deelregister Manuele Therapie. Indien uw diploma afgegeven is zonder de vermelding Master Manuele therapie, dan moet er een MSc. binnen het musculoskeletale domein worden gehaald (zoals een verkorte Master of Science Manueel therapie), óf een doctor in de wetenschap conform bovenstaande voorwaarden voor herregistratie. 

Dossier Mastereis