In de dagelijkse praktijk zien we als manueel therapeut veel patiënten met aspecifieke musculoskeletale pijn. Bij een deel hiervan gaat de acute, ‘incidentele’ pijn, langzaam over in pijn met een meer chronisch karakter. Deze patiëntengroep heeft vaak een positieve ervaring met manuele therapie en komt bij je met specifieke verwachtingen. Maar kunnen of willen we nog wel aan deze verwachtingen voldoen? Want bij het meer chronisch worden van de pijn, past immers een andere aanpak. Wat is dan de rol van de manueel therapeut, wanneer en met wie vraagt dit samenwerking en wat is hierover bekend in recent wetenschappelijk onderzoek?

Tijdens het minisymposium worden twee patiënt-casuïstieken uitgewerkt, die zeer herkenbaar zijn uit de dagelijkse praktijk. Carla Bastemeijer,  Allard Bakker en Peter Glashouwer spreken over de afwegingen waar we mee te maken hebben als manueel therapeut. En de keuzes die we maken als het gaat om de drie belangrijke aspecten:

  • Patient values

  • Praktijkgestuurde casuïstiek, de gekozen interventie

  • Multidisciplinaire samenwerking

Deze drie elementen vlechten we tijdens het minisymposium in elkaar. Carla bespreekt het nut van de psychosomatische behandeling en daarbij de patient values. Allard en Peter laten de praktijksituatie zien, en de multidisciplinaire samenwerking.

Medeorganisator Martine Verwoerd interviewt twee van de sprekers: Allard Bakker en Peter Glashouwer.

Eén van haar vragen is: ‘Gaat het tijdens het symposium over meer dan praten, kunnen we ook voorbeelden zien?’ Het antwoord van de heren is duidelijk: ‘Absoluut! We gaan de patiënt bijna live in de zaal laten zien. Met veel geluid en met veel beeld.’

Sprekers

Carla Bastemeijer

'Patiënt gerichte zorg/patiënt centered care (PCC) is een zorgconcept dat ernaar streeft gezondheidszorg rondom patiënten te organiseren door professionals met een gemeenschappelijke visie op gezondheid. Dit veronderstelt naast het hebben van de ‘eigen’ professionele/ wetenschappelijke kennis en klinische expertise, een gezamenlijke visie op patiënten en kwaliteit van zorg. Patiënten kunnen de kwaliteit van zorg in het algemeen inhoudelijk lastig beoordelen, zij bezitten immers niet de benodigde kennis. Zij hebben echter wel ervaring met en verwachtingen over zorg die zij (gaan) ontvangen.'

test

Sprekers

Peter Glashouwer

'Het ervaren van pijn maakt dat mensen zoeken naar verlichting, zich op allerlei manieren beschermend door het leven bewegen en medische hulp gaan zoeken. Hoe kunnen we in de analyse daarvan de meest recente kennis over neurocognitieve sensorisch discriminatieve en emotioneel gedragsgerichte componenten toepassen in ons dagelijks handelen als manueel therapeut?'

test

Praktische gegevens

  • Datum: woensdag 15 november

  • Tijdstip: 16.00 uur – 20.15 uur, daarna is er een borrel

  • Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 7, Centrale hal

  • Accreditatie voor de registers fysiotherapie en manuele therapie in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is aangevraagd

  • Voor leden is het mini-symposium gratis, niet-leden betalen € 75. Heb je je aangemeld en kun je toch niet komen? Laat dat dan vóór 1 november weten via [email protected], daarna brengen we €25 in rekening voor de gemaakte kosten (conform de betalingsvoorwaarden)

NVMT-bestuurslid Karel Opraus vertelt waarom je erbij moet zijn!