In de dagelijkse praktijk zien we als manueel therapeut veel patiënten met aspecifieke musculoskeletale pijn. Bij een deel hiervan gaat de acute, ‘incidentele’ pijn, langzaam over in pijn met een meer chronisch karakter. Deze patiëntengroep heeft vaak een positieve ervaring met manuele therapie en komt bij je met specifieke verwachtingen. Maar kunnen of willen we nog wel aan deze verwachtingen voldoen? Want bij het meer chronisch worden van de pijn, past immers een andere aanpak. Wat is dan de rol van de manueel therapeut, wanneer en met wie vraagt dit samenwerking en wat is hierover bekend in recent wetenschappelijk onderzoek?

Tijdens het minisymposium worden twee patiënt-casuïstieken uitgewerkt, die zeer herkenbaar zijn uit de dagelijkse praktijk. Carla Bastemeijer,  Allard Bakker en Peter Glashouwer spreken over de afwegingen waar we mee te maken hebben als manueel therapeut. En de keuzes die we maken als het gaat om de drie belangrijke aspecten:  Patient valuesPraktijkgestuurde casuïstiek (de gekozen interventie) en Multidisciplinaire samenwerking. Deze drie elementen vlechten we tijdens het minisymposium in elkaar. Carla bespreekt het nut van de psychosomatische behandeling en daarbij de patient values. Allard en Peter laten de praktijksituatie zien, en de multidisciplinaire samenwerking.

Praktische gegevens en programma

Woensdag 15 november, van 16.15 uur tot 20.15 uur, daarna is er een borrel. Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Centrale hal.

Programma

15.45 uur - 16.15 uur Ontvangst en registratie  
16.15 uur - 16.25 uur  Introductie door Karel Opraus
16.25 uur - 16.45 uur Carla Bastemeijer - Over patient centered care bij patiënten met chronische pijn 
16.45 uur - 17.45 uur  Allard Bakker - Casuïstiek lage rugpijn
17.45 uur - 18.45 uur  Hapje eten, Heidelberglaan 7. Na het eten: terug naar Padualaan 101
18.45 uur - 19.45 uur Peter Glashouwer - Casuïstiek schouder
19.45 uur - 20.15 uur Carla Bastemeijer - Visie op de besproken casuïstiek, met Allard Bakker en Peter Glashouwer
20.15 uur  Afsluiting en borrel

Accreditatie Het minisymposium is geaccrediteerd voor 4 punten in de registers fysiotherapie en manuele therapie in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Bekijk de route en bereikbaarheid van het Utrecht Science Park hier op de website van Hogeschool Utrecht.

Plattegrond Padualaan en Heidelberglaan

Voor leden is het mini-symposium gratis, niet-leden betalen € 75. Kom je niet op het minisymposium, terwijl je je wel hebt aangemeld? Dan geldt een no show tarief van 25 euro. Op dit evenement zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Sprekers

Carla Bastemeijer

16.25 uur - 16.45 uur: Over patient centered care bij patiënten met chronische pijn
19.45 uur - 20.15 uur: Visie op de besproken casuïstiek met Allard Bakker en Peter Glashouwer

'Patiënt gerichte zorg/patiënt centered care (PCC) is een zorgconcept dat ernaar streeft gezondheidszorg rondom patiënten te organiseren door professionals met een gemeenschappelijke visie op gezondheid. Dit veronderstelt naast het hebben van de ‘eigen’ professionele/ wetenschappelijke kennis en klinische expertise, een gezamenlijke visie op patiënten en kwaliteit van zorg. Patiënten kunnen de kwaliteit van zorg in het algemeen inhoudelijk lastig beoordelen, zij bezitten immers niet de benodigde kennis. Zij hebben echter wel ervaring met en verwachtingen over zorg die zij (gaan) ontvangen.'

test

Sprekers

Allard Bakker

16.45 uur - 17.45 uur: Casuïstiek lage rugpijn

Allard Bakker deelt zijn kennis tijdens het minisymposium aan de hand van praktijksituaties. Bijvoorbeeld het verhaal van Nico, een 60-jarige aannemer met chronische lage rugklachten. Waar liggen de uitdagingen voor de manueel therapeut? Het belangrijkste leerdoel: voel je prettig in klinische onzekerheid.

test

Sprekers

Peter Glashouwer

18.45 uur - 19.45 uur: Casuïstiek schouder

'Het ervaren van pijn maakt dat mensen zoeken naar verlichting, zich op allerlei manieren beschermend door het leven bewegen en medische hulp gaan zoeken. Hoe kunnen we in de analyse daarvan de meest recente kennis over neurocognitieve sensorisch discriminatieve en emotioneel gedragsgerichte componenten toepassen in ons dagelijks handelen als manueel therapeut?'

test

VERENIGING

Maak kennis met de young professionals

NVMT Young Professionals is een netwerk binnen de NVMT van en voor jonge, ambitieuze manueel therapeuten tot en met 35 jaar.

De leden van Young Professionals denken met de NVMT mee over de (langetermijn)visie van de vereniging, zijn betrokken bij het jaarlijks symposium én houden nauw contact met studenten en net-afgestudeerde manueel therapeuten.

test

Martine Verwoerd interviewt sprekers Allard Bakker en Peter Glashouwer.

Eén van haar vragen is: ‘Gaat het tijdens het symposium over meer dan praten, kunnen we ook voorbeelden zien?’ Het antwoord van de heren is duidelijk: ‘Absoluut! We gaan de patiënt bijna live in de zaal laten zien. Met veel geluid en met veel beeld.’