Zoekresultaten

14 juni 2021

Informatie over verkorte of versnelde masters Manuele therapie

Om vanaf 1 januari 2025 geregistreerd te blijven als manueel therapeut moet een manueel therapeut in het bezit zijn van een masterdiploma, relevant voor het musculoskeletale domein. De NVMT heeft om informatie gevraagd over de verkorte of versnelde masteropleidingen manuele therapie Nederland.

Lees verder

27 mei 2021

NVMT-webinar "Patiënten met pijn''

Tijdens het NVMT-webinar op 10 juni gaan Roland Reezigt en dr. Bart van Wijck dieper in op het onderwerp pijn. Roland Reezigt (manueel therapeut, docent, promovendus) gaat in op de toegepaste fysiologie van pijn en hoe deze te differentiëren binnen de dagelijkse praktijk. Ook vertelt hij welke implicaties dit heeft voor het manueel therapeutisch handelen. Dr. Bart van Wijck (anesthesioloog, pijnspecialist) gaat in op de rol van de anesthesioloog bij patiënten met pijn, welke diagnostiek zij toepassen en welke interventiemogelijkheden er binnen de pijnanesthesiologie zijn en vertelt daarnaast wat er mogelijk is binnen multidisciplinaire samenwerking. Het webinar wordt afgesloten met een ‘aftertalk’. NVMT-regioadviseurs Tom Wijnands en Martine Verwoerd praten mee. De host van het webinar is Melvin Bos. Het webinar is gratis voor leden van de NVMT.

Lees verder

22 mei 2021

Registers Manuele therapie

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Lees verder

23 april 2021

‘De manuele therapie is echt mijn hobby!’

Francois Maissan neemt na negen jaar afscheid als bestuurslid van de NVMT. In november draagt hij het stokje over aan een opvolger. Hoe kijkt Francois terug op de afgelopen jaren? Waar is hij tevreden over? En wat wordt de eerste grote taak van zijn opvolger? Francois stelt één voorwaarde: ‘Mijn opvolger moet echt een manueel-therapie-hart hebben!’

Lees verder

23 april 2021

Van de Voorzitter – ‘Kwaliteit aan de basis'

De NVMT staat voor kwaliteit van de manuele therapie, geborgd in het beroepsprofiel manuele therapie en de domeinbeschrijving. Daarmee is voor collega-fysiotherapeuten, stakeholders en patiënten duidelijk waar zij op mogen rekenen. Zicht op kwaliteit is de laatste jaren een steeds belangrijker thema voor zorgverzekeraars en in de samenwerking op lokaal en/of regionaal niveau. Op de komende ALV van het KNGF staat beroepsprofiel van de fysiotherapeut op de agenda. Naast alle positieve ontwikkelingen rond de samenwerking KNGF-SKF worden zo stappen gezet naar meer eenduidigheid. Ook hier ligt het accent op kwaliteit en diversiteit van het vak. Het zijn onderwerpen die ook op de NVMT-heidag in juni aan de orde komen.

Lees verder

23 april 2021

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

De afgelopen maanden is er op het gebied van samenwerking veel gebeurd. Zoals jullie weten is het KNGF in gesprek met SKF om tot een vorm van samenwerking te komen als het gaat om praktijkregisters en individuele registers. BI’s zijn daarover op meerdere momenten geïnformeerd. Ook was er voor leden de mogelijkheid om kennis te nemen van de gedachten en ideeën die bij de betrokken partijen leven rond dit thema. Het is een interessante ontwikkeling waar we als NVMT positief over zijn. En waar we ook veel perspectief in zien. Tegelijkertijd brengt het ook vragen met zich mee.

Lees verder

22 april 2021

Manueel therapeuten in het zonnetje

De NVMT bestaat dit jaar 40 jaar! In vier decennia groeiden we van 10 leden in 1981 naar 1704 leden. Een vereniging draait om haar leden. Daarom zetten we dit jaar onze leden extra in het zonnetje. En jij kunt meedoen! Wie wil jij in zonnetje zetten? Wie is jouw held in de manuele therapie? En waarom?

Lees verder

22 april 2021

Berichtgeving Menzis

Tijdens en na het webinar over het contracteringsbeleid voor 2022 van Menzis, ontstond de indruk dat het specialistentarief voor o.a. Manuele Therapie zou vervallen.

Lees verder

25 maart 2021

Vacature NVMT-bestuur portefeuille Kwaliteit van de manueel therapeut

Ben jij een ambitieuze professional die de waarde inziet van specialisatie en differentiatie, naast de waarde van de algemeen fysiotherapeut? Ben je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de manuele therapie? Heb je affiniteit met onderwijs? Ben je nieuwsgierig naar de randen van het vakgebied en wil je daar samen met anderen een mening over vormen? Ben je ondernemend ingesteld en neem je graag het initiatief? Dan ben jij misschien wel onze droom kandidaat om het bestuur van de NVMT te versterken.

Lees verder

25 maart 2021

NVMT Young Professionals

NVMT Young Professionals is een netwerk binnen de NVMT van en voor jonge, ambitieuze manueel therapeuten tot en met 35 jaar. Positionering en profilering van de manuele therapie nu en in de toekomst zijn belangrijk doelen. Dit geldt ook voor verjonging van de NVMT, ledenbinding en het samen meedenken over de visie van de vereniging.

Lees verder